ਧੂੰਮਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ! ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤਰ ਵਰਗਾ ਗੰਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਨੰ. 06 | RVNZ

Published on 17 Sep 2018
16468 views
Harnek Singh New Zealand

ਧੂੰਮਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ! ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤਰ ਵਰਗਾ ਗੰਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਨੰ. 06 | RVNZ

Dasam Granth Da Sach - Tria Charitra 6
18+ Adults Only

#DasamGranthExposed
#TriaCharitra
#HarnamSinghDhumma
#DamdamiTaksal


Radio Virsa NZ – ਆਓ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਏ
+64 9 215 7439 (During Daytime)
+64 9 2770107 (During Live talk shows)
+64 9 2770108 (During Live talk shows)
+64 225 910 662 {whatsapp call, Only during Live talk shows}

OFFICIAL YOUTUBE CHANNEL - youtube.com/harneksinghnewzealand

~~~~~~
ਇਹ “ਅਖੌਤੀ ਬਾਣੀ-ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਖਿਆਨ” (ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਿੱਤਰ) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ “ਦਸਮ ਗ੍ਰ੍ੰਥ” ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ (ਤੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਗ੍ਰ੍ੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਹਨ) ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਮੂਰਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਬਾਣੀ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ | ਜਰਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ Videos ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਿੲਸ Playlist ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ : http://showtodaytv.com/zuser/playlist?list...
~~~~~~

http://www.facebook.com/RadioVirsaNZ/


Tags:
Loading...Loading...