802. (3). Người lính giữ cờ trên đá gạc Ma. Nhìn nhận quá khứ và dựng xây tương lai

Published on May 7, 2017
43129 views
Win win Việt Nam
802. (3). Người lính giữ cờ trên đá gạc Ma. Nhìn nhận quá khứ và dựng xây tương lai

Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, người trong cuộc qua danh sách phát video dưới đây:
http://showtodaytv.com/play-clip-za8RpAf...

Xem thêm các video clip từ Win win Việt Nam:
- Bảo vệ biên giới phía Bắc
http://showtodaytv.com/play-clip-zaWcEFj...
- Bảo vệ biên giới Tây Nam
http://showtodaytv.com/play-clip-zacroxR...
- Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7
http://showtodaytv.com/play-clip-zaIRlDM...
- Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng
http://showtodaytv.com/play-clip-zaiInI2...
- Trung đoàn - một thời chiến trận
http://showtodaytv.com/play-clip-za-dL8m...

#gacma1988 #Winwinvietnam IEEE 802.3 - Wikipedi, What is 802.3? - Definition from WhatIs.co, What is IEEE 802.3? - Definition from Techopedi, IEEE 802.3 and Ethernet - tutorialspoint.co, What is Ethernet, IEEE 802.3 » Electronics Note, What is IEEE 802.3 Protocol - ecomputernote,


Tags:
Loading...


Loading...