บันทึกการสอน สร้าง Facebook Cover Clip ด้วย PowerPoint รุ่น 2-62 วันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค.62

Published on Jan 13, 2019
114 views
IpooK Ecomm

บันทึกการสอน สร้าง Facebook Cover Clip ด้วย PowerPoint รุ่น 2-62 วันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค.62

บันทึกการสอน สร้าง Facebook Cover Clip ด้วย PowerPoint รุ่น 2-62 วันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค.62

วีดิโอรวบรวมการสอน (LIVE)
ของวิชา e-Commerce ขายออนไลน์ ศูนย์ฝึกอาชีพ กทม สนามหลวง 2


#ขายออนไลน์ฉบับฝึกอาชีพ


Tags:
Loading...


Loading...