ສັ່ງແຟນກ່ອນຈາກ - ບຸດດາ ເຮືອງເພັດ [MV Official] Lao Art Media


ສັ່ງແຟນກ່ອນຈາກ - ບຸດດາ ເຮືອງເພັດ [MV Official] Lao Art Media

#ສັງແຟນກ່ອນຈາກ #ບຸດດາເຮືອງເພັດ #LaoArtMedia
ເພງ: ສັ່ງແຟນກ່ອນຈາກ
ສິລະປິນ: ບຸດດາ ເຮືອງເພັດ
ສັດກັດ: Lao Art Media - ລາວອາຣ໌ທມີເດຍ


Loading...


Loading...