សម្ភាសន៍​សាស្ត្រាចារ្យ​ទស្សនវិជ្ជា​អំពី​ស្ថានការណ៍​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោយ​ដោះលែង​លោក កឹម សុខា

Published on Sep 10, 2018
412139 views
RFA Khmer

សម្ភាសន៍​សាស្ត្រាចារ្យ​ទស្សនវិជ្ជា​អំពី​ស្ថានការណ៍​នៅ​កម្ពុជា​ក្រោយ​ដោះលែង​លោក កឹម សុខា

RFA Khmer ជាទំព័រផ្លូវការរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia )។ លោកអ្នកនាងអាចតាមដានស្តាប់ និងទស្សនាព័ត៌មានរបស់ វិទ្យុអាស៊ីសេរី ( Radio Free Asia ) តាមរយៈ ៖
ទទួលការជូនដំណឹង: http://goo.gl/SUtZKE
គេហទំព័រ: http://www.rfa.org/khmer/
ហ្វេសប៊ុក http://www.facebook.com/rfacambodia
ធ្វីទ័រ http://twitter.com/khmernews
ផ្ញើព័ត៌មានមកយើង: http://www.rfa.org/khmer/send_news_form
ជំនួយសម្រាប់ការប្រើ ផតឃែស្ថ http://goo.gl/HBzaD9
សោនខ្លៅ http://goo.gl/Ccm5Q2
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android: http://goo.gl/uWDR9W
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS: http://goo.gl/8LaCd1


Tags:
Loading...


Loading...