ខឹមវាសនាភ័យខ្លួនហ៊ុនសែនធើស៊ីផ្អើល,Cambodia Politics,Cambodia News

Published on Jul 13, 2018
3916 views
RFA By Angkor

ខឹមវាសនាភ័យខ្លួនហ៊ុនសែនធើស៊ីផ្អើល,Cambodia Politics,Cambodia News

បងប្អូនទស្សនាហើយសូមជួយចុច Subscribe នៅឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាន វីដេអូថ្មីៗ
សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូននិងការជួយចុច Subscribe
=======================================
welcome to,#RFA_By_Angkor channel!
សូមស្វាគមន៍កមកាន់បណ្តុំព័ត៌មាននយោបាយយើងខ្ញុំផ្សាយព័ត៌មានថ្មីៗពី RFA,RFI,VOA,VOD,CMN, និងព័ត៌មានថ្មីៗផ្សេងៗជាច្រើនទៀត NyamintharX 52502d5869164 - XVIDEOS.COM, virgin girl defloration - XVIDEOS.COM, Tutorial Using Unicode in Visual Basic 6.0 - CyberActive,


Loading...


Loading...