Đời Là Cõi Tạm - Nghe Lời Phật Dạy Chấm Dứt Khổ Đau - Để Được Hạnh Phúc An vui Mỗi Ngày - #Mới Nhất

Published on Aug 24, 2018
101275 views
Di Đà Đại Nguyện Vương

Đời Là Cõi Tạm - Nghe Lời Phật Dạy Chấm Dứt Khổ Đau - Để Được Hạnh Phúc An vui Mỗi Ngày - #Mới Nhất

Mời quý phật tử cùng lắng nghe : Đời Là Cõi Tạm - Nghe Lời Phật Dạy Chấm Dứt Khổ Đau - Để Được Hạnh Phúc An vui Mỗi Ngày - #Mới Nhất :
Đức Phật dạy chúng ta hiểu được lý vô thường, mục đích là để ta biết sống có bổn phận và dám chịu trách nhiệm về mọi hành vi tạo tác của mình đối với gia đình, xã hội, không bi quan, không yếm thế, không chán nản, không buồn lo trước cuộc sống tạm bợ, mong manh này.

Cũng bởi kiếp người vốn vô thường, ngắn ngủi, mong manh, nên trong Khế Kinh có kể rằng: Có một người chuyên làm việc ác, khi chết bị quỷ sứ bắt vong hồn dẫn đến trình vua Diêm Vương. Vua hỏi, “ở trần gian, sao ngươi không làm việc thiện mà hay làm việc ác như vậy, để bây giờ bị đoạ xuống đây chịu hành hình?” Vong hồn ấy trả lời, “thưa Diêm chúa, ở trần gian chúng tôi, nhà nước muốn làm việc gì còn phải thông báo trước, tại sao ở Âm phủ, Ngài bắt người chết đột ngột thế này, thử hỏi làm sao tôi làm việc thiện cho kịp được?” “ngươi ở trần gian có thường thấy người già, người bệnh, người chết hay không?” “Dạ thưa có.” “Đó là những thông điệp mà ta đã báo trước cho người trần gian biết rồi đấy, ngươi có thấy trên đời này có ai không phải già-bệnh-chết không?” “Dạ thưa không.” “Vậy tại sao ngươi không lo tu tập, lo làm việc thiện, để bây giờ bị giải xuống đây rồi ngươi lại cãi chày, cãi cối với ta?”


Hãy LIKE và ĐĂNG KÝ để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ DI ĐÀ ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG .


Tags:
Loading...


Loading...