ក្តៅៗ មេធាវី ICC ស្នើសុំ អាមេរិក កាត់ទោសឧក្រិដ ហ៊ុនសែនហើយ,Cambodia hot News, Kemley News

Published on Jan 13, 2019
59927 views
Kemley News

ក្តៅៗ មេធាវី ICC ស្នើសុំ អាមេរិក កាត់ទោសឧក្រិដ ហ៊ុនសែនហើយ,Cambodia hot News, Kemley News

យើងស្រឡាញ់ខ្មែរ យើងចុច Like នឹង Share ដើម្បីផ្ញើជូនដល់ប្រជាជនយើង អោយលោកបានយល់ដឹង ពីអាយុជីវិត ជាតិ ទឹកដី របស់យើងទាំងអស់គ្នា
Welcome to #Kemley_News channel,
Please don’t forget subscribe my channel Thanks!
========================================================
► We upload About :
Khmer News, Khmer Political News, Khmer Hot News, Khmer Breaking News, Cambodia News, Cambodia Political news, RFA Khmer, RFA Khmer Radio, VOA Khmer News.
========================================================
► Follow us on

-goole Plus:http://showtodaytv.com/zachan/UCEaK...
-youtue:http://showtodaytv.com/play-clip-za-3g_a...
-facebook: http://web.facebook.com/?_rdc=1&_rdr
-Twitter:http://twitter.com/


Loading...


Loading...