Lầy: Chevrolet colorado 4x4WD sa LẦY và được công nông 2 cầu của nông dân giải cứu

Published on Aug 11, 2018
686128 views
Nông thôn
Lầy: Chevrolet colorado 4x4WD sa LẦY và được công nông 2 cầu của nông dân giải cứu

bán tải vào đường đất bị lầy nhờ sự giúp đỡ của xe công nông

- Please like & subscribe for more videos
- Thanks for watching


Tags:
Loading...


Loading...