நிலவை தினமும் கவனியுங்கள். அமாவாசை முதல் பௌர்ணமி. #spacescience Trace the moon, pl science

Premiered Oct 10, 2019
256 views
PL Science Fun
நிலவை தினமும் கவனியுங்கள். அமாவாசை முதல் பௌர்ணமி. #spacescience Trace the moon, pl science

Discussion between Senior and Junior

Observe Moon in the sky | Locate the moon in the sky SPACE SCIENCE SERIES PL SCIENCE

MATHI special 10-10-19
மதியை மதிப்போம்
நிலவை ரசிப்போம் Space science #2 Moon in sky.

#moon
#vikramlander
#isro
#nature
moon in sky....


Loading...


Loading...