Shine (빛나리) - Pentagon (펜타곤) | K-Pop Dance Cover | Dope Dance Studio

Published on May 18, 2018
956 views
Dope Dance Studio

Shine (빛나리) - Pentagon (펜타곤) | K-Pop Dance Cover | Dope Dance Studio

Dope Dance Studio | [부천점]
Shine (빛나리) - Pentagon (펜타곤)
K-Pop Dance Cover
-----------------------------------------------------

도프댄스스튜디오 친구들의 펜타곤 - 빛나리 댄스커버입니다!

-----------------------------------------------------

[홈페이지] http://dopedance.modoo.at/
[페이스북] http://m.facebook.com/dopedance12
[인스타그램] http://www.instagram.com/dopedance_s...
[블로그] http://blog.naver.com/dopedance12
[유투브]
http://showtodaytv.com/zachan/UCkz8...

[수강문의]
부천점 - 032)323-3212
송도점 - 032)834-3212 PENTAGON (í í 곤) Shine (ë¹ ë 리) - Roblox I, PENTAGON (í í 곤) - SHINE (ë¹ ë 리) Full audio - Roblox I, í í 곤(PENTAGON) - ë¹ ë 리(Shine) (audio) - Roblox I, Let It Shine | 94.9 Radio Wester, Drive and Shine | Car Wash | Detail | Lube Cente, Chord Lirik ˹„Æ„› Rainy Love Dj Doc Joox | primordialsounds.ne, ê²½í ¬ì ë£ ì ì ¬ì ´ë² ì °ì ì - 216.234.185.7, Delivery Factor, Home | Shopping Cart Fulfillmen, 66.51.124.39 - NFSF.u,


Loading...


Loading...