អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 )

Published on Jun 5, 2017
163939249 views
Sasda Production - [ Official ]

អត់បញ្ហា - Sing By លីម ជា ខាវ ( Sasda New MV 2017 )

អត់បញ្ហា
ដឹកនាំដោយៈ ហៀន រតនា
ថតដោយៈ P
ទំនុកច្រៀងៈ សុន រដ្ឋា
សម្រួលបទភ្លេងៈ Tonosaki
Sing By លីម ជា ខាវ
មិនតែប៉ុណ្ណោះ ផលិតកម្ម សាស្តា យើងខ្ញុំ មាន ស្ទូតឌីយ៉ូ ( Studio ) ថតសម្លេង សម្រាប់ជួល ១បទ តម្លៃត្រឹមតែ 9$ ប៉ុណ្ណោះ.....និងមាន
Sony A 6500 & Sigma Lens 12-24mm f/ 4L
សម្រាប់ជួលក្នុង 1ថ្ងៃតម្លៃត្រឹមតែ 35$ តែប៉ុណ្ណោះ Free
ភ្លើង រ៉ូស្កូ 2 នឹង ជើង Camera 1…ឆាប់ឡើងកុំឲ្យឱកាសដ៍ល្អនេះ
កន្លងហួសណា.........ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខៈ 0236666477 - 0973330677 069788667 - 0963923405
រក្សាសិទ្ទិគ្រប់យ៉ាងដោយ - ផលិតកម្ម សាស្តា The Jasons: The Secret History of Science's Postwar Elite┬á , PHQW ([FKDQJH v á á á æ ä v r u r r s ä 5HI 1R (67 (( 'DWH, Á Á Á X X l o X P } À X ] v ZD u } ] , Phan MU:)) bổ mắt á hự á á á :))) - YouTub, ã - wcd.nic.i, G.O.Ms.No.119,including 401 and 223 Amendments. , ORACLE-BASE - MERGE Statemen, Exchange Rates - Money Transfer Services Compariso, ᴬᴮᴿᴬᴴᴬᴹ ᴹᴬᵀᴱᴼ (@abrahammateo) • Instagram photos and video, Á - Wikipedi,


Loading...


Loading...