Tại nạn khủng khiếp tại thới bình cà mau - accident in Ca Mau

Published on 1 Feb 2019
18864 views
NTK Cà Mau

Tại nạn khủng khiếp tại thới bình cà mau - accident in Ca Mau

2 người chết tại chổ. 1 người bị thương nặng.
Ngày sắp tết phải cẩn thận nhiều


Loading...


Loading...