Thiện Nhân | Hạ Buồn - Lưu Bút Ngày Xanh [ Nhạc Trữ Tình Bolero ]

Published on Sep 16, 2018
618 views
LE HAI CHANNEL

Thiện Nhân | Hạ Buồn - Lưu Bút Ngày Xanh [ Nhạc Trữ Tình Bolero ]

Thiện Nhân | Hạ Buồn - Lưu Bút Ngày Xanh [ Nhạc Trữ Tình Bolero | Giọng Hát Việt Nhí ]
01 : Hạ Buồn - Sáng tác : Thanh Sơn
02 : Lưu Bút Ngày Xanh - Sáng tác Thanh Sơn
*Nôi dụng Video có Liên quan tới bản quyền của Teen hát bolero,và một số nguồn khác.
#gionghatvietnhi
#thien_nhan
#nhacbolero


Loading...


Loading...