Thiện Nhân | Hạ Buồn - Lưu Bút Ngày Xanh [ Nhạc Trữ Tình Bolero ]

Published on Sep 16, 2018
565 views
LE HAI CHANNEL

Thiện Nhân | Hạ Buồn - Lưu Bút Ngày Xanh [ Nhạc Trữ Tình Bolero ]

Thiện Nhân | Hạ Buồn - Lưu Bút Ngày Xanh [ Nhạc Trữ Tình Bolero | Giọng Hát Việt Nhí ]
01 : Hạ Buồn - Sáng tác : Thanh Sơn
02 : Lưu Bút Ngày Xanh - Sáng tác Thanh Sơn
*Nôi dụng Video có Liên quan tới bản quyền của Teen hát bolero,và một số nguồn khác.
#gionghatvietnhi
#thien_nhan
#nhacbolero N v2.0 Full Online Version - The Way of the Ninj, Statuss uploaded by Shahbaz Anjum(26) - YouTub, N-Gage (device) - Wikipedi, TeenNick - Wikipedi, Nigger - Wikipedia, The N Crowd | Short Form Improv | Philadelphia Comed, www.facebook.com, www.facebook.co, Thia N.'s Reviews | Atlanta - Yel, TeenNick – TV Shows, Schedule and More – Nickelodeo,


Loading...


Loading...