THVL | Ẩn họa tai nạn giao thông từ thùng rác cặp quốc lộ

Published on Aug 14, 2019
3498 views
THVL Tổng Hợp
THVL | Ẩn họa tai nạn giao thông từ thùng rác cặp quốc lộ

Trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ thường xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm hành lang lộ giới, lòng lề đường để làm nơi kinh doanh mua bán, đặt biển hiệu, để thùng rác không đúng vị trí...gây khuất tầm nhìn tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: http://www.thvli.vn http://www.thvl.vn
YouTube: http://bit.ly/THVLTongHop
Facebook: http://www.facebook.com/VinhLongTV


Loading...


Loading...