Ý kiến NB Nguyễn Phương Hùng về sự kiện VN vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Published on Dec 3, 2013
41140 views
PhoBolsaTV

Ý kiến NB Nguyễn Phương Hùng về sự kiện VN vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Ý kiến của nhà báo Nguyễn Phương Hùng (KBCHN.net) về sự kiện Việt Nam được bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Forum.vuilen.com - Powered by vBulleti, Hội Quán Nhà Việt Nam - Thông Tin Berli, Nguyên tắc 5 đúng trong dùng thuốc. | Điều Dưỡng Việt Nam ..,


Loading...


Loading...