Category Baolan

IG vs FPX - SEMIFINALS  GAME 4 - POV Crisp (Tahm Kench) vs Baolan (Rakan) | World Championship 2019

IG vs FPX - SEMIFINALS GAME 4 - POV Crisp (Tahm Kench) vs Baolan (Rakan) | World Championship 2019

34:54vor 3 Tagen 2 Aufrufe
IG vs FPX - SEMIFINALS GAME 3 - POV Crisp (Thresh) vs Baolan (Alistar) - World Championship 2019

IG vs FPX - SEMIFINALS GAME 3 - POV Crisp (Thresh) vs Baolan (Alistar) - World Championship 2019

25:41vor 3 Tagen 1 Aufruf
IG vs FPX - SEMIFINALS GAME 2 - POV Baolan (TK) vs Crisp (Blitzcrank) - World Championship 2019

IG vs FPX - SEMIFINALS GAME 2 - POV Baolan (TK) vs Crisp (Blitzcrank) - World Championship 2019

42:26vor 3 Tagen 1 Aufruf
IG vs FPX - SEMIFINALS GAME 2 - POV Crisp (Blitzcrank) vs Baolan (TK) - World Championship 2019

IG vs FPX - SEMIFINALS GAME 2 - POV Crisp (Blitzcrank) vs Baolan (TK) - World Championship 2019

42:26vor 3 Tagen 1 Aufruf
IG vs FPX - SEMIFINALS  GAME 1 - POV Crisp (Nautilus) vs Baolan (Alistar) | World Championship 2019

IG vs FPX - SEMIFINALS GAME 1 - POV Crisp (Nautilus) vs Baolan (Alistar) | World Championship 2019

28:30vor 4 Tagen Keine Aufrufe
✅ LMHT: Tin đồn chuyển nhượng LPL - JackeyLove nhất quyết chia tay Baolan, RNG thay máu toàn diện

✅ LMHT: Tin đồn chuyển nhượng LPL - JackeyLove nhất quyết chia tay Baolan, RNG thay máu toàn diện

2:59vor 1 Woche Keine Aufrufe
GRF vs IG - POV Viper/Lehends vs JackeyLove/Baolan | World Championship 2019

GRF vs IG - POV Viper/Lehends vs JackeyLove/Baolan | World Championship 2019

36:04vor 1 Woche Keine Aufrufe
[Proview Worlds 2019] Baolan Lulu bảo kê team & JackeyLove | IG vs GRF Game 1 Quarterfinals

[Proview Worlds 2019] Baolan Lulu bảo kê team & JackeyLove | IG vs GRF Game 1 Quarterfinals

43:59vor 3 Wochen 643 Aufrufe
EUW Challenger Match: Scarface, Leyan, Rookie, Baolan, TheShy, Hoit

EUW Challenger Match: Scarface, Leyan, Rookie, Baolan, TheShy, Hoit

10:58vor 3 Wochen 581 Aufrufe
#MVP IG Baolan Highlights // GRF vs IG Game 1 Worlds 2019 Quarterfinals

#MVP IG Baolan Highlights // GRF vs IG Game 1 Worlds 2019 Quarterfinals

3:06vor 3 Wochen 32 Aufrufe
EUW Challenger Match: FoFo, Sebekx, Deadly, Baolan

EUW Challenger Match: FoFo, Sebekx, Deadly, Baolan

10:22vor 3 Wochen 167 Aufrufe


Loading...